Jak przebiega leczenie anoreksji?

Leczenie anoreksji jest złożonym i długotrwałym procesem, który wymaga współpracy pacjenta, jego rodziny i zespołu specjalistów. Ma na celu nie tylko przywrócenie prawidłowej masy ciała i stanu zdrowia, ale także zmianę zaburzonego obrazu ciała, poprawę samooceny i radzenia sobie z emocjami. Leczenie anoreksji może obejmować następujące elementy:

Somatyczne leczenie anoreksji

Polega na monitorowaniu stanu fizycznego pacjenta, korygowaniu niedożywienia i niedoborów odżywczych, leczeniu powikłań zdrowotnych i zapewnieniu odpowiedniej opieki medycznej. Leczenie somatyczne może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych, w zależności od stopnia zaawansowania choroby i zagrożenia życia pacjenta.

Leczenie dietetyczne

Polega na opracowaniu indywidualnego planu żywieniowego, który uwzględnia potrzeby i preferencje pacjenta, a także stopniowo zwiększa ilość i różnorodność spożywanych pokarmów. Leczenie dietetyczne ma na celu przywrócenie prawidłowego sposobu odżywiania się, nauczenie pacjenta rozpoznawania sygnałów głodu i sytości, a także zmniejszenie lęku przed jedzeniem i tyciem. Dowiedz się więcej o leczeniu anoreksji na tej stronie.

Jak wyleczyć anoreksję?

beauty woman wearing glasses

Leczenie psychologiczne

Skupia się na prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, która pomaga pacjentowi zrozumieć przyczyny jego zaburzenia, zmienić negatywny obraz ciała i siebie, poprawić relacje z innymi ludźmi, nauczyć się radzić sobie ze stresem i emocjami, a także wzmacniać motywację do leczenia i zdrowienia. Leczenie psychologiczne może również obejmować farmakoterapię, czyli stosowanie leków antydepresyjnych lub przeciwpsychotycznych, które łagodzą objawy depresji, lęku lub zaburzeń myślenia towarzyszących anoreksji.

Leczenie anoreksji jest skuteczne, jeśli pacjent jest gotowy do podjęcia zmian i współpracuje z terapeutami. Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większe są szanse na pełne wyzdrowienie. Leczenie anoreksji może trwać od kilku miesięcy do kilku lat i wymaga stałego wsparcia ze strony rodziny i bliskich.